Surtido de embutidos

Piatto misto di jamon serrano, chorizo iberico, salchichon iberifco, lomo embuchado